Over ons 

Zeline van Melis

Ervaring

Na het behalen van mijn diploma Fysiotherapie in 2009 ben ik meteen gestart met specialisatie kinderfysiotherapie die ik in 2013 afgerond heb. Ik heb 14 jaar gewerkt in een particuliere praktijk in de gemeente Altena waar ik de kinderfysiotherapie heb opgezet. Daarnaast heb ik in Zeeland gewerkt in een multidisciplinair centrum voor kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). In 2014 heb ik de opleiding tot kinderbekkenfysiotherapeut en sensorische informatieverwerkingstherapeut gevolgd om nog bredere zorg te kunnen bieden. Na veel ervaring opgedaan te hebben bij verschillende (kinder)fysiotherapie praktijken, vond ik het nu tijd om het zelf te gaan doen! In mei 2021 ben ik naast mijn baan in loondienst voor mezelf begonnen binnen Dorst Zorg Gezondheidscentrum. In mei 2022 ben ik volledig overgestapt naar het werken binnen mijn eigen praktijk en heb ik het grote geluk gehad dat ik Petra Ketelaar met al haar ervaring vanaf januari 2024 aan het team kon toevoegen!

Passie

Complexe problemen dagen mij het meeste uit. Als kinderfysiotherapeut moet je vaak puzzelen om de hulpvraag te kunnen beantwoorden. Samen met het kind en de ouders zoeken naar oplossingen en erachter komen wat het beste werkt voor het kind. Dat beweegt mij in mijn vak!

Door middel van het volgen van opleidingen en cursussen breiden we de behandelmogelijkheden om een kind en hun ouders nog beter te kunnen helpen jaarlijks uit.

‘Beweegkracht’ betekent ook wel aandrijving: een systeem wat ervoor zorgt dat iets in beweging wordt gebracht en gehouden. Binnen Kinderpraktijk Beweegkracht brengen en houden we onszelf graag in beweging door te blijven ontwikkelen. Onze missie is om samen met het kind en de ouders te zoeken naar de beweegkracht die nodig is om hun hulpvraag te beantwoorden.  

Samenwerking

Sommige hulpvragen vanuit kind of ouders vragen om een bredere aanpak. Het geeft mij veel energie om met meerdere disciplines samen te werken en zo de beste zorg te leveren aan kind en ouders. Binnen Dorst Zorg gezondheidscentrum wordt er ook veel samengewerkt met verschillende disciplines zoals osteopathie, manueel therapie, slaapoefentherapie etc. hierdoor kunnen kinderen en ouders werken aan verschillende facetten om de hulpvraag te beantwoorden.  

Privé 

Ik ben trotse moeder van Sofie en Michiel. 

Ik vind het heel bijzonder om de ontwikkeling van een kind nu op een heel andere manier te ervaren en beleven. 


Petra Ketelaar

Ervaring

Na het behalen van mijn diploma Fysiotherapie in 1998 ben ik gestart met werken in Rotterdam Noord. Na een klein uitstapje naar een kinderpraktijk in Vlaardingen ben ik in 2003 lid geworden van de maatschap in het Oude Noorden, waar ik na mijn studie werkte. Ik heb in de praktijk met veel liefde en passie de kinderfysiotherapie opgezet met mijn collega’s. In 2003 heb ik ook mijn diploma Kinderfysiotherapie gehaald. Langzaam kreeg ik meer interesse in het ontstaan van poep- en plasproblemen bij kinderen en de stress die kinderen in de huidige maatschappij ervaren. Ik merkte op dat zij hun lichaam niet meer voelen en niet weten hoe te ontspannen en te voelen dat ze moeten poepen of plassen. “Wandelende hoofdjes” noem ik deze kinderen liefdevol. Ik heb in 2015 de opleiding kinderbekkenfysiotherapie afgerond.

Ik heb veel ervaring in het behandelen van zuigelingen, (ex-)prematuren met een motorische ontwikkelingsachterstand en kinderen met hyperventilatie en astma. Ik heb ook cursussen als ontspanningsoefeningen bij kinderen, lichaamsbewustzijn als tool voor de professional gevolgd. Hiermee leer ik kinderen grip te krijgen op hun stress.

Daarnaast heb ik door te werken in achterstandswijken in Rotterdam ervaring met de problematiek rondom armoede, cultuurverschillen en taalbarrières.

Passie

Complexe problemen dagen ook mij het meeste uit. Elk kind is uniek tenslotte. Mijn passie ligt vooral bij het behandelen van kinderen tussen de 0-12 jaar met problemen in de algehele motoriek, schrijven, plas- en poepproblemen, moeite met het voelen van het lichaam of moeite met ontspannen.  

Kinderen weer te laten voelen wat hun lichaam te vertellen heeft en ze daarmee weer in hun kracht zetten is mijn missie

Dat beweegt mij in mijn vak!

Samenwerking

Vanuit het Rotterdamse heb ik veel ervaring met het samenwerken met meerdere disciplines. Korte lijnen met de verwijzers uit het ziekenhuis of het centrum voor jeugd en gezin en huisartsen zorgen er voor dat de beste zorg rondom het kind geregeld kan worden.

Ook het samenwerken met de andere paramedische disciplines zoals logopedie, diëtetiek en de scholen leveren veel winst op voor de gezondheid van een kind.

Privé

Ik ben de trotse moeder van Tim en Britt, beiden al jongvolwassene.

Naast mijn passie kinderfysiotherapie, heb ik een passie voor koken en Italië. Aangezien ik ook ondernemend ben, heb ik deze passie omgezet in een kookstudio, waar ik diners, buffetten en workshops verzorg gericht op de Italiaanse keuken.